Thursday, June 4, 2009

LIKHA

Eto na at ipapalipad
ipapalasap sa bawat
sisidlan ng kapangyarihan
ang namukadkad.


At tititigan
pag-iisipan
saka ibubunyag
ang tagong baho.


Bakit ka naririto
at inuubos ang buhangin
sa walang katotohanang
paglalakbay?


Ay! Ang iyong natatanaw
ay inagos lamang
dinala at pinalasap
para lamang magliyab.


Kung magwakas man
at maglaho lahat
kapares lang ng
sa akin, natupok.