Wednesday, March 31, 2010

GANITONG WALANG BUWAN

tanaw ko ang
langit habang
nakahiga
sa
damuhan.
sa kabila ng
nagkikislapan
nitong
mga bituin
nararamdaman
kong ang
gabing ito ay
malungkot.


dama ko
ang pagtangis
ng
paligid.
tahimik
tanging mga
dahon lang
na naghahalikan
ang siyang
madidinig.
at ang maamong
ritmo
ng
ilog.


tila
napakalapit
ng langit sa
akin.
bituin.
walang buwan.


naisip ko:
kapag ganitong
walang
buwan.
walang
kasama ang gabi.
talagang
malungkot.


sana
nandito
ka.


ikaw ang magsilbing
buwan.


sa
akin.

at
sa
gabing
ito.


dahil
ang bawat
gabi
ay
malungkot.


lalo't
walang
buwan.


lalo't
wala
ka.

No comments:

Post a Comment