Wednesday, August 18, 2010

DIYOS NG CALBAYOG CITY

hindi ko alam
kung bakit
naroroon sila sa
taas.
nakalutang.
ang madalas kong
daanan sa Capo-ocan
ang old-road
ang tulay ng Jasmines
ang parke Nijaga
ang aking tinirahan dati
at ang katabi nitong
paaralan ng mga
bulag.
ang 7th Day Adventist
at ang
Faith Tabernacle.

Nagsasalo sa katiting
na utak
at kaluluwa.
nakalutang.
malayang nagliliwaliw
sa espasyo
ng mundo.
sa isang
iglap lang
nagsibagsakan lahat.
at bigla kong naalala:
ako pala ang diyos
ng Calbayog City.

No comments:

Post a Comment